XProtect Expert (Milestone) - phần mềm NVR

  • Liên hệ
  • Đan Mạch
  • 12 tháng
  • Phiên bản phần mềm ghi hình cho 48 camera và 1 máy chủ. XProtect Expert giúp kiểm soát mạnh mẽ dành cho video giám sát nâng cao của lắp đặt vừa và lớn, chẳng hạn như sân vận động và nhà kho