XProtect Expert (Milestone) - Phần Mềm Ghi Hình NVR

  • Liên hệ
  • Đan Mạch
  • 12 tháng
  • XProtect Expert (Milestone) - Phần Mềm Ghi Hình NVR phần mềm ghi hình cho 48 camera và 1 máy chủ. XProtect Expert giúp kiểm soát mạnh mẽ dành cho video giám sát nâng cao của lắp đặt vừa và lớn, chẳng hạn như sân vận động và nhà kho.
XProtect Expert (Milestone) - Phần Mềm Ghi Hình NVR: