Trạm Biến Áp 220/110KV CỦ CHI

TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CỦ CHI

TRẠM BIẾN ÁP 220/110KV CỦ CHI

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát của hãng GANZ (CBC)/ Nhật.

Công Trình: Trạm Biến Áp 220/110kV Củ Chi.

Địa Điểm: Nguyễn Thị Rành, Ấp Bàu Tròn, Xã Nhận Đức, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Chủ Đầu Tư: Công Ty Lưới Điện Cao Thế TP.HCM

Phạm Vi Công Việc: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát.

Thiết Bị Chính: Camera PTZ, thiết bị ghi hình của hãng GANZ (CBC)/ Nhật.

Thời Gian Thực Hiện: 04/ 2014Giới hạn tin theo ngày :