TRẠM BIẾN ÁP 110KV CẦU BÔNG NỐI CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 110KV CẦU BÔNG NỐI CÁP

TRẠM BIẾN ÁP 110KV CẦU BÔNG NỐI CÁP

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát của hãng Dedicated Micros/ Anh Quốc và hệ thống cảm biến chống đột nhập hàng rào của hãng Takex/Nhật.

Công Trình: Trạm Biến Áp 110kV Cầu Bông Nối Cáp

Địa Điểm: Trạm biến áp 110kV Cầu Bông, Củ Chi

Chủ Đầu Tư: Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVN HCMC)

Phạm Vi Công Việc: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống cảm biến chống đột nhập hàng rào.

Thiết bị: Camera IP PTZ, thiết bị ghi hình của hãng Dedicated Micros/ Anh Quốc và beams hàng rào của hãng Takex/ Nhật

Thời Gian Thực Hiện: 06/ 2014

 Giới hạn tin theo ngày :