Tòa nhà làm việc công an tỉnh Tuyên Quang

Tòa nhà làm việc chính, công an tỉnh Tuyên Quang

Tòa nhà làm việc chính, công an tỉnh Tuyên Quang

Thiết kế thi công, cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng máy tính, điện thoại, chống sét lan truyền, tiếp địa cho công trình tòa nhà làm việc mới công an tỉnh Tuyên Quang. Thời gian thực hiện: 2017

 

CATQ_2Giới hạn tin theo ngày :