PCX-RIX8i Bộ Mở Rộng 8 Ngõ vào Trung Tâm PCX

  • 1.893.000 vnd
  • 1.721.000 vnd
  • Pyronix/ Anh
  • 12 tháng
  • PCX-RIX8i cho phép mở rộng hệ thống an ninh với thêm 8 đầu vào bằng dây dùng cho trung tâm báo động PCX.