MX-RIX Bộ mở rộng 8 vùng cho tủ báo trộm Matrix

  • 1.325.000 vnd
  • 1.200.000 vnd
  • Pyronix/ Anh
  • 12 Tháng
  • Bộ mở rộng 8 vùng MX-RIX cho tủ báo trộm Matrix 816, 832 và 832 +, gắn ngoài có hộp riêng
Bộ mở rộng 8 vùng MX-RIX cho tủ báo trộm Matrix 816, 832 và 832 +, gắn ngoài có hộp riêng.