DIGI-LAN Mô đun Kết Nối Trung Tâm Qua Internet

  • 3.730.000 VNĐ
  • 3.445.000 VNĐ
  • Pyronix/ Anh
  • 12 tháng
  • Mô-đun mạng LAN được sử dụng với tất cả các trung tâm PCX APP.

DIGI-LAN là mô đun sử dụng kết nối internet để thiết lập cho trung tâm báo đông,