DIGI-GPRS Mô Đun Kết Nối Qua Mạng Di Động

  • 3.290.000 vnd
  • Pyronix/ Anh
  • 12 tháng
  • Mô đun GPRS sử dụng cho PCX dùng để báo cáo sự kiện bằng tin nhắn hoặc sử dụng trên HomeControl + App. Định dạng nhanh IP, ID IP liên hệ, SIA IP, SMS, hỗ trợ tải lên / tải xuống Điều khiển từ xa trên điện thoại di động ứng dụng Android/IOS (SMS control commands hoặc trên HomeControl + App. )

DIGI-GPRS để sử dụng với PCX và Enforcer,

Cho phép lên / tải, ARC và tin nhắn SMS.

Mô đun GPRS được sử dụng để truyền thông qua IP Contact ID, định dạng Fast IP, SIA IP hoặc SMS.

DIGI-GPRS cũng sẽ cho phép tải / tải từ xa qua PC tới trung tâm.

DIGI-GPRS chỉ có thể được sử dụng trên các PCX 46  và Enforcer phiên bản 10 trở lên (bao gồm cả Enforcer 32-WE APP).