Điện Thông Minh

Bộ Đếm Giờ, Rờ le thời gian và cảm biến CO2

Xem tất cả
BZ 142-1. Bộ Đếm Giờ
Giá : 645.700 vnd 807.400
BZ 142-3 - Bộ Đếm Giờ
Giá : 690.800 vnd 863.500
BZ 142-1 10V - Bộ Đếm Giờ
Giá : 1.151.700 vnd 1.439.900
BZ 142-3 10V Bộ Đếm Giờ
Giá : 1.278.200 vnd 1.597.200

Cảm Biến Cửa Tự Động (Mắt Thần)

Xem tất cả
PS-520E - Cảm biến cửa tự động
Giá : 1.524.000 vnd 1.905.000
DA-301E - Cảm Biến Cửa Tự Động
Giá : 3.346.000 vnd 4.182.000
DA-303S - Cảm Biến Cửa Tự Động
Giá : 3.425.000 vnd 4.300.000