Điện Thông Minh

Bộ Đếm Giờ, Rờ le thời gian

Xem tất cả
BZ 143-1. Bộ đếm giờ.
Giá : 665.000 vnd 829.000
BZ 145. Bộ đếm giờ, 230VAC, DIN.
Giá : 1.148.000 vnd 1.435.000
BZ 142-1. Bộ đếm giờ.
Giá : 665.000 vnd 829.000

Cảm Biến Cửa Tự Động (Mắt Thần)

Xem tất cả
PS-520E - Cảm biến cửa tự động
Giá : 1.552.000 vnd 1.940.000
DA-301E - Cảm Biến Cửa Tự Động
Giá : 3.346.000 vnd 4.182.000
DA-303S - Cảm Biến Cửa Tự Động
Giá : 3.407.000 vnd 4.259.000