Cảm Biến Kính Vỡ - BUS-G1200

  • Liên hệ
  • Nhật
  • 12 tháng
  • Cảm Biến Kính Vỡ - BUS-G1200 được sử dụng trong hệ thống BUSNET phát hiện âm thanh vỡ kính bằng sóng siêu âm được tạo ra khi có chấn động làm kính vỡ

- Cảm Biến Kính Vỡ BUS-G1200 được sử dụng trong hệ thống BUSNET, được sản xuất tại Nhật, chất lượng cao, độ bền tốt, độ tin cây cao

- Phát hiện âm thanh vỡ kính bằng sóng siêu âm được tạo ra khi có chấn động làm kính vỡ

- Cảm biến kính vỡ bằng sóng siêu âm

- Tầm hoạt động:  Hướng dọc: 8m

                           Hướng ngang: 7m

- Điện áp: DC 9V ~ 30V

- Nhiệt độ môi trường hoạt động: -15oC ~ 55oC

- Trọng lượng: 130g

- Kích thước: Đường kính: 125mm x 48mm(h)