BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HCM

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HCM

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HCM

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống mạng lan-tel, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền hình và hệ thống PCCC.

Công Trình: Hệ thống điện nhẹ và PCCC cho tru sở Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Địa Điểm: 289 Biện Biên Phủ và 33 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, Tp. HCM

Chủ Đầu Tư: Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư

Phạm Vi Công Việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát, hệ thống mạng lan-tel, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền hình và hệt hống PCCC 

20170831_120907Giới hạn tin theo ngày :