Hãng Visonic (Israel)

Tower-32AM PG2
Giá : 3.840.000 vnd 4.799.000
GB-501 PG2 - Đầu Báo Vỡ Kính Không Dây
Giá : 4.359.000 vnd 5.449.000
GSD-442 PG2 - Đầu báo khí CO
Giá : 4.133.000 vnd 5.166.000