Hãng Takex (Nhật)

PB-100TK - Cảm biến hồng ngoại tia kép
Giá : 3.775.300 vnd 4.530.500
PXB-50HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia
Giá : 10.382.200 vnd 12.458.600
PXB-100HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia
Giá : 10.854.100 vnd 13.025.000
PXB-200HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia
Giá : 11.326.000 vnd 13.591.300
PB-IN-50HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia
Giá : 8.895.700 vnd 10.674.800
PB-IN-100HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia
Giá : 9.311.000 vnd 11.173.100
PB-IN-200HF - Đầu báo hồng ngoại 4 tia
Giá : 9.768.700 vnd 11.722.500
MW-50 - Đầu báo Microwave
Giá : Liên hệ