Hãng Takex (Nhật)

AMS-10C Công Tắc Từ
Giá : 212.400 vnd 254.900
AMS-17 Công Tắc Từ
Giá : 236.000 vnd 283.100
AMS-25B Công Tắc Từ
Giá : 566.300 vnd 679.600
MG-103S Công Tắc Từ
Giá : Liên hệ