Takex

AMS-10C - Công Tắc Từ
Price : 212.400 vnd 254.900
AMS-17 - Công Tắc Từ
Price : 236.000 vnd 283.100
AMS-25B - Công Tắc Từ
Price : 566.300 vnd 679.600
MG-103S - Công Tắc Từ
Price : Liên hệ
PA-450PI - Đầu báo hồng ngoại
Price : 556.800 vnd 668.300
PA-450E - Đầu Báo Hồng Ngoại
Price : 556.800 vnd 668.300
PA-460E - Đầu Báo Hồng Ngoại
Price : 556.800 vnd 668.300