Cảm Biến Kính Vỡ - BUS-G1200

  • Liên hệ
  • JAPAN
  • 12 MONTH
  • TAKEK BUS-G1200 Transmitter Sensor is used in the BUSNET system to detect broken glass sound by ultrasound generated when a glass breakage occurs.

TAKEK BUS-G1200 Tachek Sensors are used in BUSNET system, manufactured in Japan, high quality, good durability, high reliability.

- Detects broken glass with ultrasound waves created when glass shocks break

- Cảm biến kính vỡ bằng sóng siêu âm

- Tầm hoạt động:  Hướng dọc: 8m

                           Hướng ngang: 7m

- Điện áp: DC 9V ~ 30V

- Nhiệt độ môi trường hoạt động: -15oC ~ 55oC

- Trọng lượng: 130g

- Kích thước: Đường kính: 125mm x 48mm(h)