Home page » News

Total Information found 1 in 1 page

Vị trí Kinh Doanh Dự Án

Monday, 29/05/2017, 05:01 GMT+7
Vị trí Kinh Doanh Dự Án
Vị trí Nhân viên kinh doanh dự án. Số lượng: 03 người.Mô tả công việc: Tìm kiếm thông tin khách hàng, các dự án tiềm năng. Xúc tiến việc bán hàng qua các kênh khác nhau. Tham gia theo dõi, cùng bộ phận kỹ thuật lập hồ sơ chào hàng và thuyết phục khách hàng trong các dự án. Hỗ trợ thực hiện các hợp đồng đã được ký kết. Đảm bảo doanh số được giao